Pasākumi šonedēļ
Ventspils Digitālais centrs Foto: M.Valtenbergs. JŪRAS SVETKI 2008 - velkoņu parāde.